Työhyvinvointi

- Hyvinvoivat yksilöt tekevät hyvinvoivan työyhteisön ja päinvastoin.

Tilaustunnit ja TYHY-tilaisuudet

Työhyvinvointipalveluihini kuuluvat erilaiset TYHY- ja VIREtilaisuudet ja virkityspäivät.

Lisäksi toteutan työhyvinvointipalveluita myös toistuvana tilauksena kuten viikottaiset työpaikalla (tai ulkoisissa tiloissa) tarjottavat terveysliikunta-, jooga- ja rentoutusharjoitukset sekä tietoisen läsnäolon harjoitukset.

Ratkaisukeskeinen työnohjauksellinen ohjaus/valmennus

Työnohjauksellinen työhyvinvointi voidaan koostaa ja toteuttaa työyhteisön toiveiden ja tarpeiden mukaan ratkaisukeskeisinä työnohjauksellisina työpajoina erilaisin hyvinvointiteemoin, joita voivat olla esimerkiksi alla olevat:

-haastavat vuorovaikutustilanteet: rakentava ja myötätuntoinen kohtaaminen

-voimavaranäkökulma

-läsnäolon voima

-työkaluja tunnekuohuissa navigointiin

-matalan kynnyksen taktiikka

-resilientti työyhteisö

-ME-hengen ohjelmointi (Reteaming)

-Muutoksen jälkeinen muutos ...(muutamia mainitakseni)

Tietoisesti läsnäoleva työyhteisö

Mitä tietoisen läsnäolon harjoittaminen ja vahvistaminen voisi tuoda työyhteisön hyvinvointiin:

Kuten lääketieteelliset ja psykologiset tutkimukset ovat todenneet tietoisen ja hyväksyvän läsnäolon myönteisistä vaikutuksista niin fyysiseen kuin psyykkiseen terveyteemme, on tämän tiedon valossa helppoa nähdä sen vaikutukset hektiseen, vastuulliseen ja kuormittavaan työelämään.

Tietoisen läsnäolon harjoitus ja hiljentyminen laskevat päivän aikana nousseita kierroksia purkamalla adrenaliini- ja kortisolitasoja sekä rauhoittamalla niiden seurauksena helposti ylivirittyneeseen tilaan jumiutunutta sympaattista hermostoa (kaasupoljin). Parasympaattisen hermoston (jarrupoljin) aktivoituessa hälytysjärjestelmä voi kytkeytyä pois päältä tai ainakin rauhoittua huomattavasti.

Tietoista läsnäoloa harjoittamalla saamme tilaa ahtaisiin kohtiin niin arjessa, kehossa kuin mielessämme. Saamme tilaisuuden etääntyä hektisestä tai ahtaasta tilasta tai ajatuksistamme ja pystymme tarkkailemaan tällöin tilannetta objektiivisemmin ja rauhallisemmin. Kykenemme erottamaan tunteet ja ajatukset itsestämme. Kasvavat vaatimukset ja vastuu (tiedostettu ja tiedostamaton), kuormittaa voimavaroja niin henkisesti kuin fyysisestikin, vaikka työ itsessään on merkityksellistä ja arvokasta.

Hyvinvoivat yksilöt luovat hyvinvoivaa työyhteisöä ja päinvastoin. Lisäksi hyvinvointi näkyy myös ympäristössä heijastuen mm. asiakkaisiin. Ympäristö on merkittävässä roolissa mm. päivittäisten kortisolitasojen suhteen sekä niistä palautumiseen. Myös keinot rauhoittaa omaa hermostoaan ovat tärkeitä palautumisen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin suhteen.

Jaa tämä sivu