Valmennuksissa tapaamiset voidaan järjestää monin eri variaatioin. Voimme tavata kasvotusten, ulkoillen, puhelimitse tai verkossa.  

Valitse matkasi

Jokainen valmennusmatka on yksilöllinen ja henkilökohtainen. Selkeä runko tuo kuitenkin matkaan selkeyttä, turvaa ja luottamusta. Valmennusmatka alkaa elämäntilanteen kartoituksella, jossa hahmoitellaan kokonaiskuvaa yksilön hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä, kuten fyysinen aktiivisuus, ravitsemus, psyykkiset voimavarat ja stressitekijät sekä niiden hallintakeinot. Lähemme työstämään yhdessä ymmärrystä siitä, mitkä asiat tukevat hyvinvointia jo ja mitkä asiat taas vastaavasti voivat vaikuttaa hyvinvointiin kielteisesti. Asiakas saa myös tapaamisten välillä tyskennellä itsenäisesti erilaisten tehtävien parissa.

Seuraavaksi matkalla keskitytään uuden luontiin. Uuden luonnilla pyritään muuttamaan ajatus ja-toimintamalleja, jotka vaikuttavat arjessa asiakkaan oman kokemuksen mukaan kielteisesti. Myönteinen ajattelu ja itsemyötätunto auttavat muutoksen tiellä, joten niitä pyritään vahvistamaan ensisijaisesti. Muutoksia hyvinvoinnin pilareihin tehdään askel askeleelta oman tahtisesti. Muutoksia tehdessä on tärkeää muistaa, että ne vaativat aikaa, vaivaa ja tietoista pysyvyyttä päätöksensä takana. Tavat ovat tiukassa ja kun valmistautuu myös vastoinkäymisiin ihmeiden sijaan ja säilyttää realistisuuden, niin vastoinkäymiset eivät pysäytä muutoksen matkaa, vaan parhaimmillaan saa aikaan sen, että ymmärrämme inhimillisyydemme. Se lisää myötätuntoa itseä kohtaan ja itsemyötätunnon kasvaessa on myötätuntoisempi myös muita kohtaan.

Ihmisen resilienssi ei kehity ilman vaikeuksien kohtaamista. Kun muistat, että kaikki elämän osa-alueilla tehdyt hyvinvointia kohentavat muutokset tähtääväät pysyviin elämäntapojen, ajatus -ja toimintamallien muuttamiseen, tulet tietoiseksi siitä, että sinun on luovuttava entisistä tavoistasi. Ajatus voidaan yksinkertaistaa esimerkiksi näin: Jos haluat eroon rikkaruohoista kukkapenkissäsi, sinun tulee nähdä vaivaa ensin niiden kitkemiseksi. Rikkaruohot eivät katoa yhdellä nyppimällä, vaan joudut ylläpitämään kukoistavaa kukkapenkkiäsi nyppimällä rikkaruohoja säännöllisesti.

Myös omien ajatusmallien ja toimintatapojen muuttaminen vaatii tietoista päätöstä jaksaa ylläpitää ja huolehtia muutoksestaan. Se on tietoinen valinta toimia toisin ja vaatii uudenlaista asennoitumista. Usko pois, sinulla on kyky siihen. Aivot ovat blastiset ja sinulla on mahdollisuus kalibroida ohjelmistosi uudelleen. Se on vastuunottoa omasta onnellisuudesta, osoitus rakkaudesta ja arvostuksesta itseään kohtaan sekä sitoutumista elinikäisen ihmissuhteen vaalimiseen. Sinä olet itse itsesi elinikäinen kumppani. Vaali tätä suhdetta kaikella rakkaudella, arvostuksella ja kunnioituksella. Kun sinä et kävele itsesi yli, ei sitä tee kukaan mukaan.

"Meidän on aina myös luovuttava saadaksemme jotain tilalle." (Jenna)

"Avaa sylisi muutokselle, mutta älä luovu arvoistasi." (Dalai Lama)

Polku on 3:n kuukauden valmennuskokonaisuus hyvinvointiasi kohti. Valmennuskokonaisuudessa otetaan huomioon niin fyysiset, psyykkiset kuin sosiaaliset kasvun ja kehityksen paikat elämässäsi. Elämäntavoistasi tutkitaan sen myönteisiä ja kielteisiä vaikutuksia hyvinvointiisi.

Polku

1kk: Elämäni inventaario

2kk: Uuden luonti

3kk: Kohti pysyvää muutosta

Kasvu on 6:n kuukauden valmennuskokonaisuus kohti hyvinvointiasi. Valmennuskokonaisuudessa otetaan huomioon niin fyysiset, psyykkiset kuin sosiaaliset kasvun ja kehityksen paikat elämässäsi.

Kasvu

1kk: Elämäni inventaario

2kk: Uuden luonti

3kk: Tunteet tarpeiden tulkkina

4kk: Resilienssi; Jokainen askel opettaa

5kk: Tavat on tiukassa

6kk: Kohti pysyvää muutosta

Kasvukipuja

Kasvukipuja valmennuskokonaisuudessa otetaan huomioon niin fyysiset, psyykkiset kuin sosiaaliset kasvun ja kehityksen paikat elämässäsi tavoitteena pureutua kokonaisvaltaista hyvinvointiasi häiritseviin kipupisteisiin. Avoimuus ja keskinäinen luottamus ovat avainasemassa eheytymisen matkalla. 

Teemoja, joita valmennuksessa mm. käsitellään:

- Mielenmaisema

- Mielen lukot

- Krooninen kipu (fyysinen tai psyykkinen)

- Addiktion monet kasvot

- Psyykkiset selviytymis -ja puolustuskeinot (coping & defenssimekanismit)

- Kiintymyssuhteet 

- Mindfulness

- Resilienssi

- Itsetunto -ja itseluottamus

- Psyykkiset ja fyysiset voimavarat

- Minäpystyvyys

Jaa tämä sivu